Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Kiểm tra và đánh giá thường xuyên và định kì Vật lí 9
Tác giả: Nguyễn Trọng sửu, Nguyễn Trọng Thủy
Nhà cung cấp: Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển GD Hà Nội
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 1-2011
Số trang: 224
Khổ cỡ: 17 x 24
Đổi mới kiểm tra, đánh giá là một khâu quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học. Để giúp học sinh làm quen với cách kiểm tra, đánh giá kết hợp trắc nghiệm với tự luận, chúng tôi biên soạn tài liệu Kiểm tra đánh giá thường xuyên vù định kì môn Vật lí lớp 9. Cuốn sách gồm 4 phần : - Phần một : Những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá. Phần này giới thiệu tóm tắt về mô hình đề kiểm tra, trọng tâm của các loại đề kiểm tra theo hướng đổi mới. - Phần hai : Kiến thức trọng tâm. Phần này tóm tắt những kiến thức cơ bản trong Sách giáo khoa Vật lí lớp 9. - Phần ba : Giới thiệu đề kiểm tra (gồm đề kiểm tra 15 phút, đề kiểm tra ! tiết và học kì). - Phần bốn : Hướng dần giải và đáp án.