Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn Hóa học lớp 9
Tác giả: Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng Thúy
Nhà cung cấp: Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển GD Hà Nội
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 10-2008
Số trang: 136
Khổ cỡ: 17 x 24
Cuốn sách Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn Hóa học lớp 9 bao gồm các phần: Phần một: Những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá Phần hai: Kiến thức trọng tâm Phần ba: Giới thiệu đề kiểm tra