Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Địa lí 12 nâng cao - Sách Giáo Viên
Tác giả: Lê Thông, Nguyễn Viết Thịnh, Nguyễn kim Cương, Phạm Xuân Hậu, Đặng Duy Lợi, Phạm Thị Sen, Phí Công Việt
Nhà cung cấp: NXB Giáo Dục
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 248
Khổ cỡ: 17 x 24

"Địa lí 12 nâng cao - Sách giáo viên" là tài liệu phục vụ cho quá trình giảng dạy môn Địa lí của giáo viên Trung học phổ thông. Bố cục cuốn sách gồm các phần:

Phần 1. Những vấn đề chung

Phần 2. Những vấn đề cụ thể

Địa lí Việt Nam

Địa lí tự nhiên

Địa lí dân cư

Địa lí kinh tế

Địa lí địa phương