Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Bài tập chọn lọc Hóa học 11
Tác giả: Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Thị Hồng Thúy
Nhà cung cấp: Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển GD Hà Nội
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 8-2009
Số trang: 344
Khổ cỡ: 17 x 24
9750
đ
Giá bìa:
32500đ

Nội dung cuốn sách được biên soạn gồm 9 chương ứng với 9 chương có trong chương trình sách giáo khoa hoá học lớp 11 và sách giáo khoa hoá học lớp 11 nâng cao. Trong mỗi chương gồm có 3 phần: - Phần 1: Câu hỏi và bài tập củng cố kiến thức - được viết dưới dạng những câu hỏi nhỏ, sắp xếp theo logic bài học và có phần trả lời đi sát mục tiêu từng phần của bài học, phần này giúp học sinh sau khi đọc có thể hiểu hơn và nắm vững kiến thức của sách giáo khoa. - Phần 2: Bài tập trắc nghiệm - được sắp xếp theo đúng trật tự bài học, nhằm để học sinh sau khi học phần 1, có thể sử dụng để tự kiểm tra và tự đánh giá mức độ nhận thức của bản thân một cách chủ động. - Phần 3: Bài tập dành cho học sinh giỏi - được viết dưới dạng kiến thức tổng hợp có nâng cao so với kiến thức nền, nhằm giúp học sinh giỏi có cơ hội tự kiểm tra mình.