Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn Hóa Học lớp 10
Tác giả: Vũ Anh Tuấn, Phạm Tuấn Hùng, Nguyễn Thị Khánh, Nguyễn Thị Thanh Thúy
Nhà cung cấp: Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển GD Hà Nội
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 6-2008
Số trang: 208
Khổ cỡ: 17 x 24
8160
đ
Giá bìa:
27200đ

Cuốn sách dánh giá kết quả học tập học sinh là quá trình thu thập và xử lí thông tin về trình độ, khả năng thực hiện mục tiêu học tập, về tác động và nguyên nhân của tình hình đó nhằm tạo cơ sở cho những quyết định sư phạm của giáo viên và nhà trường cho bản thân học sinh để học sinh học tập ngày một tiến bộ hơn. Kiểm tra là công cụ, phương tiện và hình thức chủ yếu, quan trọng của đánh giá.