Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Bài tập trắc nghiệm và tự luận Vật lí 10
Tác giả: Lê Minh Châu, Hoàng Khanh , Nguyễn Xuân Quang
Nhà cung cấp: Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển GD Hà Nội
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 10-2009
Số trang: 196
Khổ cỡ: 17 x 24
8250
đ
Giá bìa:
27500đ

Nội dung của mỗi chương gồm năm phần cơ bản: Lý thuyết; Một số dạng bài tập; Bài tập tự luận; Bài tập trắc nghiệm và đáp án. 1. Phần Lý thuyết là một nội dung quan trọng và cần đọc kĩ trước khi làm bài tập. Phần này tóm tắt lại toàn bộ kiến thức trong chương một cách đầy đủ, ngắn gọn, theo một logic phát triển vấn đề chặt chẽ và cố gắng làm cho học sinh nắm được ý nghĩa vật lý của chúng... 2. Phần Một số dạng bài tập giúp học sinh hệ thống nắm được các dạng bài tập trong chương, từ đó có thể phân loại được bài tập và cách giải từng loại đó. 3. Phần Bài tập tự luận gồm những bài cơ bản trong khuôn khổ của chương trình, không có những bài quá dễ cũng như quá khó... 4. Phần Câu hỏi trắc nghiệm khách quan gồm các câu hỏi phong phú, dải đều theo chương trình sát với sách giáo khoa. Tuy nhiên vẫn có câu hỏi mở rộng và câu hỏi về các kiến thức nhưng không vượt quá chương trình giúp học sinh rèn luyện tư duy. 5. Phần Đáp án: Để tránh hiện tượng học sinh đọc hướng dẫn giải không tự làm, nene tác giả chỉ đưa ra đáp án của các bài tập.