Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn Địa lí 11
Tác giả: Phạm Thị Sen, Ngô Thanh Hương, Nguyễn Thị Minh Phương
Nhà cung cấp: Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển GD Hà Nội
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 8-2008
Số trang: 88
Khổ cỡ: 17 x 24
3720
đ
Giá bìa:
12400đ

Cuốn sách ‘Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn Địa lí lớp 11” được biên soạn nhằm giúp các em học sinh làm quen với cách kiểm tra, đánh giá kết hợp trắc nghiệm với tự luận. Nội dung sách gồm 4 phần: - Phần một: Những vấn đề chung về kiểm tra đánh giá: Giới thiệu tóm tắt về mô hình đề kiểm tra, trọng tâm của các loại đề kiểm tra theo hướng đổi mới. - Phần hai: Kiến thức trọng tâm: Tóm tắt những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa Địa lí 11. - Phần ba: Giới thiệu một số đề kiểm tra: Gồm đề kiểm tra 15 phút, đề kiểm tra 1 tiết và học kì. - Phần thứ tư: Đáp án và hướng dẫn giải