Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn Sinh học 12
Tác giả: Ngô Văn Hưng, Trần Văn Kiên
Nhà cung cấp: Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển GD Hà Nội
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 2-2010
Số trang: 200
Khổ cỡ: 17 x 24
8010
đ
Giá bìa:
26700đ

Cuốn "Kiểm tra đánh giá th­ường xuyên và định kỳ môn sinh học 12" đư­ợc biên soạn nhằm giúp giáo viên và học sinh lớp 12 thực hiện tốt định h­ớng đổi mới cách đánh giá của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Cuốn sách gồm 4 phần: Phần thứ nhất: những vấn đề chung về kiểm tra và đánh giá Phần thứ hai: Kiến thức trọng tâm – Kiến thức, kỹ năng, lý thuyết, bài tập theo từng chương phần, chủ đề hoặc bài của ch­ơng trình Sách giáo khoa Sinh học 12. Phần thứ ba: Giới thiệu đềkiểm tra – 15 phút, 1 tiết, học kỳ. Phần thứ t­ư: H­ớng dẫn và đáp án. Đặc biệt cuốn sách còn đ­ưa ra dự kiến cấu trúc đề thi tốt nghiệp cũng nh­ư thi cao đẳng và đại học để bạn đọc tham khảo, từ đó có thể định h­ớng tốt hơn trong quá trình ôn tập và tự kiểm tra đánh giá.