Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì môn Tiếng Anh 4
Tác giả: Phan Hà, Nguyễn Song Hùng
Nhà cung cấp: Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển GD Hà Nội
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 11-2013
Số trang: 136
Khổ cỡ: 17 x 24
9600
đ
Giá bìa:
32000đ

Kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kì tiếng Anh lớp 4 là sách tham khảo giúp các em học sinh học sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 4 tự ôn tập và kiểm tra đánh giá kĩ năng và kiến thức tiếng Anh đã học trong sách theo từng học kì của năm học. Cấu trúc của sách gồm 17 đề: 2 đề 15 phút, 2 đề giữa học kì I, 4 đề cuối học kì I 2 đề 15 phút, 2 đề giữa học kì II, 4 đề cuối học kì II, 1 đề ôn tập cuối năm. Các đề trong sách có dạng trắc nghiệm và tự luận nhằm ôn tập và kiểm tra kiến thức và các kĩ năng: nghe, đọc, viết và nói. Thời gian làm bài từ 15 phút đến 20 phút hoặc 40 phút tùy theo mục đích kiểm tra thường xuyên hay định kì.