Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Giáo dục công dân 12 - Sách Giáo Viên
Tác giả: Mai Văn Bính, Trần Văn Thắng, Phạm Kim Dung, Nguyễn Thu Hoài, Dương Thị Thanh Mai, Nguyễn Thị Xuân Mai, Phạm Thị Thảo
Nhà cung cấp: NXB Giáo Dục
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 168
Khổ cỡ: 17 x 24

Để hỗ trợ cho việc dạy, học môn giáo dục công dân 12 theo chương trình sách giáo khoa mới ban hành tốt hơn thì sách giáo viên giáo dục công dân hỗ trợ đắc lực việc này 

Về nội dung: Sách bám sát nội dung SGK, theo chương trình THPT. Ở mỗi tiết đều chỉ rõ mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, các công việc cần chuẩn bị của giáo viên và học sinh, các phương tiện trợ giảng cần thiết, dễ làm, nhằm đảm bảo chất lượng từng bài, từng tiết trên lớp.

Về phương pháp: Sách đã cố gắng vận dụng phương pháp dạy học mới để truyền tải từng nội dung cụ thể của bài học. Ở mỗi tiết học, tác giả còn chỉ rõ từng hoạt động cụ thể của GV và HS trong quá trình dạy - học, coi đây là hai hoạt động cùng nhau, trong đó cả HS và GV đều là chủ thể của hoạt động.