Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Giải tích 12 nâng cao - Sách Giáo Viên
Tác giả: Đoàn Quỳnh, Nguyễn Huy Đoan, Trần Phương Dung, Nguyễn Xuân Liên, Đặng Hùng Thắng
Nhà cung cấp: NXB Giáo Dục
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 2013
Số trang: 280
Khổ cỡ: 17 x 24