Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Sinh học 12 nâng cao - Sách Giáo Viên
Tác giả: Vũ Văn Vụ, Nguyễn Như Hiền, Vũ Đức Lưu, Trịnh Đình Đạt, Chu Văn Mẫn, Phạm Lê Phương Nga, Vũ Trung Tạng
Nhà cung cấp: NXB Giáo Dục
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 360
Khổ cỡ: 17 x 24

Để thực hiện các nhiệm vụ dạy học theo mục tiêu và nội dung sách giáo khoa Sinh học 12 đã được đổi mới theo định hướng chung là tăng cường tính tích cực trong hoạt động nhận thức của học sinh, sách giáo viên Sinh học 12 được biên soạn nhằm giúp giáo viên thực hiện tốt định hướng trên trong quá trình dạy học sách giáo khoa Sinh học 12.

Nội dung sách gồm 2 phần:

Phần 1: Những vấn đề chung.
+ Giới thiệu chương trình Sinh học 12.
+ Giới thiệu sách giáo khoa Sinh học 12.

Phần 2: Những vấn đề cụ thể.
+ Mục tiêu bài học.
+ Phương tiện dạy học cần thiết.
+ Nội dung cần lưu ý về trọng tâm bài học, về phương pháp và thông tin bổ sung.
+ Gợi ý tiến trình tổ chức bài học.
+ Gợi ý đáp án các câu hỏi và bài tập cuối bài.