Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Sinh học 12 - Sách Giáo Viên
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Đặng Hữu Lanh, Mai Sỹ Tuấn
Nhà cung cấp: NXB Giáo Dục
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 2012
Số trang: 240
Khổ cỡ: 17 x 24

Sách "Sinh học 12" dành cho giáo viên được biên soạn theo tinh thần gợi ý về cách dạy cũng như làm sáng tỏ các nội dung, các thông tin mới mà một số giáo viên có thể cho là khó dạy cho học sinh.

Cuốn sách này gồm 2 phần:

- Phần I: Những vấn đề chung giới thiệu tổng quát về chương trình Sinh học ở cấp bậc trung học phổ thông và chương trình Sinh học 12 chi tiết. Ngoài ra, trong phần này cũng chỉ rõ việc định hướng cách dạy và học cũng như cách đánh giá kết quả học tập của học sinh.

- Phần II: Những vấn đề cụ thể đề cập tới các chương, các bài cụ thể. Nhìn chung mỗi bài đều đề cập đến:

+ Mục tiêu: Xác định những kiến thức tối thiểu và các kĩ năng cần thiết mà học sinh cần nắm vững sau khi học xong bài học.

+ Phương tiện dạy học: Chỉ ra những phương tiện cần được sử dụng trong dạy học.

+ Gợi ý về nội dung và phương pháp.