Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Chương trình giáo dục mầm non
Tác giả: Bộ Giáo Dục Đào Tạo
Nhà cung cấp: NXB Giáo Dục
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 10-2014
Số trang: 80
Khổ cỡ: 21 x 29,7
Chương trình giáo dục mầm non được ban hành là chương trình khung, có kế thừa nhưng ưu việt của các chương trình chăm sóc giáo dục trẻ trước đây, được phát triển trên các quan điểm đảm bảo đáp ứng sự đa dạng của các vùng miền, các đối tượng trẻ, hướng đến sự phát triển toàn diện và tạo cơ hội cho trẻ phát triển. Chương trình giáo dục mầm non là căn cứ cho việc quản lí, chỉ đạo và tổ chức chăm sóc giáo dục trẻ ở tất cả cơ sở giáo dục mầm non trên phạm vi cả nước. Chương trình giáo dục mầm non bao gồm: - Chương trình giáo dục nhà trẻ. - Chương trình giáo dục mầm non