Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Toán 2
Tác giả: Đỗ Đình Hoan, Nguyễn Áng, Đỗ Tiến Đạt, Đỗ Trung Hiệu, Đào Thái Lai
Nhà cung cấp: NXB Giáo Dục
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 184
Khổ cỡ: 17 x 24
Cuốn sách giúp các em củng cố các kiến thức đã học tại sách lớp 1 về phép cộng trừ trong phạm vi 100. Các em sẽ làm quen với phép nhân, chia trong phạm vi 1000.
Nội dung cuốn sách bao gồm:
- Ôn tập và bổ sung
- Phép cộng có nhớ trong phạm vi 100
- Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100
- Ôn tập
- Phép nhân và phép chia
- Các số trong phạm vị 1000
- Ôn tập cuối năm