Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Tiếng Việt 5, tập 1
Tác giả: Nguyễn Minh Thuyết, Hoàng Hòa Bình, Trần Mạnh Hưởng, Trần Thị Hiền Lương, Nguyễn Trí
Nhà cung cấp: NXB Giáo Dục
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 181
Khổ cỡ: 17 x 24
Sách tiếng việt lớp 5 tập 1 được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo Dục. Gồm những nội dung chính sau: - Chủ điêm 1-2-3: Việt Nam Tổ Quốc em - Chủ điểm 4-5-6: Cánh chim hòa bình - Chủ điểm 7-8-9: Con người với thiên nhiên - Chủ điểm 10: Ôn tập giữa kì I - Chủ điểm 11-12-13: Giữ lấy màu xanh