Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Tập bài hát 2
Tác giả: Hoàng Long, Lê Minh Châu, Hoàng Lân, Nguyễn Hoành Thông
Nhà cung cấp: NXB Giáo Dục
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 44
Khổ cỡ: 17 x 24
Tập bài hát 2 gồm 12 bài hát chính ngoài ra còn có các bài hát dùng để bổ trợ thay thế hoặc dùng cho ngoại khóa, cuốn sách này giúp các em học hát theo lời và theo nhạc.