Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Ô Châu Cận Lục
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Nhà cung cấp: Công ty CP Xuất bản Dịch vụ Giáo dục Gia Định
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản:
Số trang: 416
Khổ cỡ: 16x24
28000
đ
Giá bìa:
92000đ

Ô Châu Cận Lục là cuốn sách ghi chép những điều thiết yếu về châu Ô như: tên huyện, tên châu và tên làng xã; tên núi sông, tên bến đò, tên chợ quán và đặc biệt là tên các quan văn, quan võ, người trung nghĩa, bậc tiết phụ vốn là người châu Ô.

Vùng đất châu Ô gắn với cuộc hôn nhân khá đặc biệt của Huyền Trân Công Chúa với vua Chiêm Thành lúc bấy giờ là Chế-mân. Sính lễ mà Chế-mân dâng nạp cho Đại Việt là đất đai của châu Ô và châu Rí. Trong khá như thư tịch cổ, châu Ô và châu Rí cũng có khi được gọi tắt là châu Ô.

Tác phẩm Ô Châu Cận Lục là một công trình khảo cứu công phu, chứa đựng một lượng kiến thức phong phú, sẽ cung cấp cho quý bạn đọc những tài liệu có độ tinh cậy cao khi nghiên cứu về lịch sử nước nhà.