Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Tiếp nhận văn xuôi Nga thế kỷ XIX ở Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Quỳnh Nga
Nhà cung cấp: Công ty CP Xuất bản Dịch vụ Giáo dục Gia Định
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản:
Số trang: 180
Khổ cỡ: 14,3 x 20,3
8000
đ
Giá bìa:
26000đ

Văn học Nga giữ vị trí đặc biệt quan trọng trong các nền văn học nước ngoài ở Việt Nam. Ý nghĩa thế giới và ảnh hưởng nhiều mặt của văn học Nga thông qua sự tiếp nhận văn học trong xã hội và đời sống văn học Việt Nam là không thể phủ nhận. Tìm hiểu việc tiếp nhận văn xuôi Nga thế kỉ XIX ở Việt Nam, chúng tôi mong muốn xác định không chỉ giá trị nhân loại và tác dụng lớn lao của nền văn học này đối với chúng ta, mà cả nhu cầu xã hội, xu hướng và bản lĩnh của văn học Việt Nam trong quá trình tiếp nhận, qua đó thấy rõ hơn sự trưởng thành của văn học Việt Nam trong thế kỉ XX, cũng như những bài học quý báu đối với độc giả và các nhà văn chúng ta.