Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Tiếng Anh 3, tập 1
Tác giả: Hoàng Văn Vân, Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Song Hùng, Đào Ngọc Lộc, Trương Thị Ngọc Minh, Nguyễn Quốc Tuấn, Ken Wilson
Nhà cung cấp: NXB Giáo Dục
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 80
Khổ cỡ: 19 x 26,5
Sách được biên soạn theo hướng giao tiếp, giúp học sinh bước đầu hình thành và phát triển năng lực giao tiếp bằng tiếng Anh, thông qua bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết. Cuốn sách xoay quanh hai chủ điểm giao tiếp gần gũi với học sinh. Mỗi chủ điểm được chia thành các đơn vị bài học. Sau mỗi chủ điểm là phần ôn tập, tập trung vào các kĩ năng và kiến thức ngôn ngữ cơ bản.