Xin chào!

Trang chủ
Thi Quốc Gia
Zapzap Math
Tải ứng dụng
Sách Giáo Khoa - Bổ Trợ
Sách Tham Khảo
Sách Giáo Viên
Hướng dẫn
Giới thiệu
Voucher code
Lấy mật khẩu
Tiếng Anh 3, tập 2
Tác giả: Hoàng Văn Vân, Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Song Hùng, Đào Ngọc Lộc, Trương Thị Ngọc Minh, Nguyễn Quốc Tuấn, Ken Wilson
Nhà cung cấp: NXB Giáo Dục
Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục
Năm xuất bản: 2014
Số trang: 80
Khổ cỡ: 19 x 26,5
Sách được biện soạn để giúp học sinh củng cố và mở rộng kiến thức và ngôn ngữ, kĩ năng giao tiếp tiếng Anh. Học sinh có thể thông qua cuốn sách này để rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết